Sveasvalbard

Svea Svalbard

Natur

Natur

VIKTIG INFORMASJON FOR BESØKENDE:

Da Svea fortsatt er et industriområde, kreves det sikkerhetsopplæring for ferdsel i området ved ankomst i Svea. Det betyr at det ikke er mulig med drop-in besøk. Alle besøk må være avtalt på forhånd. Ta kontakt med oss eller book en tur med en av våre samarbeidspartnere.

Bli med og opplev vill arktisk natur, gruvehistorie, fangsthistorie, dyreliv og mye mer!

Svea er omkranset av vakre fjelltopper, isbreer, fjordarmer og dalfører som innbyr til å finne den arktiske sjelefreden. Den høyeste toppen rundt Svea er Gustavfjellet som rager 1223 meter over havet.  Ikke langt unna Svea finner du Øst-kysten og vakre Agardhbukta. Reiser du nord –vest for Svea vil du ankomme Barentsburg som er en russisk gruveby med ca. 300 innbyggere

 

Svea ligger innerst i Van Mijenfjorden som er  den 62 kilometer lange fjorden øst for Akseløya, en smal øy som nesten sperrer hele innløpet, og har forbindelse med Bellsund via de to korte sundene Akselsundet og Mariasundet. Midt på Akseløya ligger høydedraget Flinthaugen, som rager 60 moh. Akseløya byr også på kulturminner fra norsk fangst historie.

 

Svalbards største elver har utløp i Van Mijenfjorden. Fra nord kommer Reindalselva med utløp i Kaldbukta og fra øst kommer Kjellstrømelva med utløp i Braganzavågen i bunnen av fjorden. To isbreer munner helt ut i fjorden, Fridtjovbreen nordvest for Akseløya og Paulabreen i bunnen av fjordarmen Rindersbukta. Paulabreen er en isbre langs grensen mellom Nathorst land og Heer land på Spitsbergen, Svalbard. Breen er rundt 15 km lang og strekker seg fra Kjølberget til Rindersbukta.

Breen er oppkalt etter kona til Richard Ritter von Barry, som førte skipet til Henry av Bourbons ekspedisjon til Spitsbergen og Novaja Semlja i 1891 og 1892.

 

Kildehenvisning: https://no.wikipedia.org/wiki/

Velkommen til Svea, området med vill arktisk natur, gruvehistorie, fangsthistorie, dyreliv og mye mer!!

Finn mer informasjon om Svea Svalbard her

Group-73.png

Kontakt oss om du har spørsmål