Sveasvalbard

Informasjon

Informasjon

VIKTIG INFORMASJON FOR BESØKENDE:

Da Svea fortsatt er et industriområde, kreves det sikkerhetsopplæring for ferdsel i området ved ankomst i Svea. Det betyr at det ikke er mulig med drop-in besøk. Alle besøk må være avtalt på forhånd. Ta kontakt med oss eller book en tur med en av våre samarbeidspartnere.

 

Informasjon til bosatte på Svalbard:

Vi i Svea Svalbard ønsker lokal-befolkningen velkommen til Svea, og håper dere vil benytte dere av våre tilbud. Ønsker dere overnatting må dette forhånds booket 24 timer før ankomst. Ønsker dere å benytte dere av mattilbudet i messa vil det også være mulig, men dette må også være forhåndsbooket.

Velkommen!